1. Front -End ?
+ front-end là gì?
+ Công cụ nào?
html, js, css, UI, UX
fw: react, angular, jquery
bootstrap
less, sass
+ làm?
chuyển psd chuyển qua html
+ có cái gì hay
2. Back-End ?
+ là cái gì?
+ công cụ gì?
Server, mysql, sql, mongodb
php, asp.net, python, java,…
+ làm cái gì?
thao tác vào db, server, file ….
api (server side)
+ có gì hay ko?
Nghiệp vụ, để làm db, viết api, viết tài liệu hướng dẫn.

3. Full stack
————
KẾT NỐI VỚI ĐỨC
Web:
Fanpage:
Fb:
#Nguyễn_Văn_Đức #code_dạo

Nguồn: https://thedancingparent.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thedancingparent.com/cong-nghe/

Leave a Reply